Banys Terapeútics

El bany terapeútic es més que un bany, és una nova experiència sensorial i de salud per als nostres lleials amics.Vostè podrà escollir el tipus de xampú normal o de tractament: antialèrgic, vitamínic, antiseborreic,i antiparasitari entre altres. Finalment abans de retornar la seva mascota li farem un buidament de les glàndules circumanals, la pedicura de les ungles i li netejarem els conductes auditius perquè sigui plenament feliç. Disposem d’una perruquera experta en talls i arrenjaments que vindra a hores concertades.

Homeopatía

Oferim tractaments homeopàtics com alternativa a la medicina convencional dirigida a pacients sensibles a determinats tractaments aguts o crònics.

Tenda

La salut de les nostres macotes depèn en gran mesura del tipus d’alimentaciò que tinguin. Amb una bona alimentació aconseguirem millorar la qualitat de vida del nostre animal.mascota. Fem pautes d’alimentació per els pacients amb sobrepes i aconsellem la dieta més adecuada pel correcte creixement del seu cadell.Tenim pinsos fisiològics d’alta qualitat i tot tipus de dietas de tractament i/o manteniment de diferents malalties com la diabetes, la insuficiencia renal, l’artrosis o els problemas de pell entre altres. A més disposem de tot tipus d’accesoris tant en stock com en catàleg.* Servei de pinsos a domicili gratuït per clients del barri.

Cirugía

Fort pius està dotat d’un modern equip d’anestèsia mitjançant gasos, i un monitor pel control dels signes vitals durant les cirurgies de teixits tous i traumatologia, i per això tenim el material adequat.Disposem d’aparells per controlar el ritme cardiac, el tipus d’electrocardiograma i el nivell d’oxigen i Co2 de l’organisme durant tota la cirurgia. Aquets aparells fan que puguem controlar i actuar en conseqüencia per tornar a estabilitzar l’organisme. Realitzem un protocol d’anestèsia i analgèsia per a cada pacient segons l’edad i el tipus d’intervenció. Estem molt sensibilitzats en tractar el dolor dels nostres pacients. Aquesta manera de treballar, fa que siguem capaços d’anestesiar a animals d’edad avançada i que les recuperacions postquirurgiques siguin més ràpides en pacients de qüalsevol edad.